Casos d'èxit

Estem molt satisfets dels èxits aconseguits per als nostres clients a GET ACCESS, i de la relació que mantenim amb ells. Hem volgut presentar aquí uns exemples d'alguns dels projectes de què ens sentim especialment orgullosos:

Hapneeds

Repte

El 2018, l'associació de pacients Hipertensió Pulmonar Espanya sol·licita a GETACCES la creació d'un projecte per millorar l'accés dels pacients al diagnòstic i tractament de la seva malaltia poc freqüent, des de la gestió sanitària regional.

Acció

  1. GETACCESS crea el projecte HAPNEEDS, que involucra els gestors regionals de la política sanitària, clínics especialistes, infermeria, assistents socials, farmacèutics i representants de l'associació de pacients.
  2. L'objectiu és plantejar en un entorn 360º les necessitats que s'identifiquen per a aquests pacients, per plantejar després propustes de solució específiques des de les diferents àrees participants i per CCAA
  3. S'organitza una taula de treball dinàmica, liderada per GET ACCESS. (per en una sola sessió identificar i debatre sobre les necessitats d'aquests pacients amb una visió multidisciplinària.
  4. Es prioritzen les necessitats i es planteja una pluja d'idees de solucions.
  5. S'estableixen responsabilitats de cada participant millora de la recepta electrònica, gestió coordinada de les proves diagnòstiques, creació d'una comissió de treball sobre la malaltia, informació de la patologia,…)
  6. S'organitzen sessions de seguiment anuals en què s'analitza la progressió de l'equip en els objectius establerts.

Resultat

Hi ha una millora de l'atenció d'aquesta patologia a la CCAA, percebuda pels pacients. Aquesta millora està alineada amb les necessitats dels pacients.

El Projecte va rebre el primer premi de projectes del concurs SEPAR pacients de 2022.

Preu i Reemborsament

Repte

Una companyia americana ha de gestionar l'accés del seu fàrmac amb CHMP+ a Espanya, sense cap representant al país.

Acció

Getaccess ha monitoritzat i gestionat amb èxit tots els processos sol·licitats per la companyia i necessaris a Espanya,

Posicionament terapèutic, Gestió d'aspectes regulatoris, preparació del dossier de valor i impacte pressupostari. Organització de l'Advisory Board de pagadors. Estratègia de negociació de P&R , Poders de representació, alta de NIF de la companyia i certificat electrònic imprescindibles per a Gesfarma, gestió personal de les negociació amb el Ministeri de Sanitat, preparació d'al·legacions,Alta en nomenclàtor, Gestió de Seguimed.Comercialització efectiva.< /p>

Resultat

En 12 mesos, el producte estava comercialitzat a Espanya.

Gestió cicle de vida dels productes

Repte

Un companyia farmacèutica Europea ha adquirit un fàrmac per a una malaltia ultrarara. El fàrmac ja estava comercialitzat a Espanya. La fabricació del fàrmac per aquesta nova companyia ha implicat la posada en marxa d'una nova fàbrica, i processos que no permeten continuar comercialitzant el fàrmac al preu establert. Cal un increment d'un 400% al PVL, per cobrir les despeses de la nova producció i tenir benefici empresarial.

Acció

Organització dels contactes institucionals entre la companyia i el Ministeri. amb el lideratge de Getaccess per valorar les opcions. Revisió. del marc legal. Preparació de l'estratègia i els justificants necessaris, que permetin sol·licitar un increment de preu al Ministeri de Sanitat. Negociació i gestió personalitzada dels contactes és Espanya amb líders d'opinió i avaluadors.

Resultat

S'aconsegueix l'aprovació del nou preu sol·licitat per la CIPM, al cap de 4 mesos de l'inici del projecte.

Accés regional

Repte

Una companyia farmacèutica Europea, sense departament comercial ni d'accés a Espanya, aconsegueix preu i reemborsament en un temps rècord d'un fàrmac orfe, i necessita gestionar l'accés regional a les principals comunitats autònomes per tenir vendes.

Acció

Preparació de lestratègia regional daccés. Mapejat i priorització de comptes. Visites als hospitals i CCAA amb més potencial de vendes, coordinació amb el departament mèdic. gestió de l'accés regional necessari mitjançant els programes de priorització excepcional o regulars.

Resultat

Primeres vendes als 4 mesos de la comercialització efectiva.